Inženjering

Tim inženjera “Kopring-Em” pruža usluge inženjeringa i konsaltinga za projekte u oblasti elekto radova u energetici, u svim fazama posla – od idejnih rešenja i projekata, projekata za izvođenje i izvedenih radova do tehničkog prijema objekata.

Naša oblast su elektroenergetski objekati. Preduzeće Kopring-Em pretežno se bavi projektovanjem i izvođenjem elektro energetskih instalacija, distributivnih trafo stanica, proizvodnjom razvodnih niskonaponskih postrojenja i proizvodnjom postrojenja za kompenzaciju reaktivne energije. Takođe radimo poslove izvođenjema instalacija elektromotornih pogona, gromobranskih instalacija kao i instalacija osvetljenja u industrijskim objektima. Projektovanjem i izvođenjem kablovskih vodova, nadzemih vodova niskog i srednjeg napona. Nudimo usluge projektovanja i izvođenja radova ’’ključ u ruke’’ objekata Solarnih elektrana i Hidro elektrana, koje uključuju priključenje na distributivni elektro energetski sistem (DEES).

Poslovi inženjeringa i konsaltinga obuhvataju:

 • Izradu tenderske dokumentacije i elaborata za licitacije
 • Procenu i planiranje troškova i dinamike elektro radova u energetici
 • Projektovanje industrijsko-proizvodnih objekata, distributivnih i industrijskih trafostanica, prenosnih nadzemnih vodova i kablovksih priključnih vodova
 • Projektovanje Solarnih elektrana na krovovima i zemlji
 • Projektovanje Mini-hidro i Hidro elektrana
 • Stručni nadzor nad izvođenjem radova u energetici
 • Konsultantske usluge za investitore u svim fazama realizacije projekata
 • Tehničku kontrolu projektne dokumentacije i kontrolu izmena projekata
 • Usluge pribavnjanja lokacijskih uslova, građevinskih dozvola, potvrda o prijavi početka radova i upotrebih dozvola prema Zakonu o planiranju i izgradnji
 • Prilagođavanje strane projektno-tehničke dokumentacije lokalnim propisima
 • Konsalting i prikupljanje pravno-tehničke dokumentacije
 • Konsalting u oblasti obnovljivih izvora energije – mini hidro elektrana
 • Konsalting u oblasti obnovljivih izvora energije – solarnih elektrana

Naše usluge obuhvataju isporuku, montažu, povezivnje testiranje i puštanje u rad kompletne elektro opreme.


Kopring-EM,
sa više od  28 godina iskustva u biznisu, pruža visok kvalitet i profesionalne usluge svim svojim klijentima.

Kontakt

Kopring-EM DOO
Adresa
Ulcinjska 10
18000 Niš

Tel:
+381 64 21 21 573
+381 62 200 149

E-MAIL:
kopring@kopring.rs

 

Kontant

Kopring-EM DOO
21000 Novi Sad

Tel:
+381 64 119  7136

E-MAIL:
kopring@kopring.rs