Mini hidro elektrana Sušara

Izvođenje elektro radova na priključenju mini hidro elektrane Sušara-Ljubovija, 90kW snage. Opremanje trafostanice trasformatorom i srednjenaponskim troćeliskim postrojenjem 24(10)kV, sa vakumskim prekidačem, proizvodnje EFACEC Portugalija sa kompletnom zaštitom za priključenje na DEES. Ispitivanje i puštanje u rad

Kopring-EM,
sa više od  28 godina iskustva u biznisu, pruža visok kvalitet i profesionalne usluge svim svojim klijentima.

Kontakt

Kopring-EM DOO
Adresa
Ulcinjska 10
18000 Niš

Tel:
+381 64 21 21 573
+381 62 200 149

E-MAIL:
kopring@kopring.rs

 

Kontant

Kopring-EM DOO
21000 Novi Sad

Tel:
+381 64 119  7136

E-MAIL:
kopring@kopring.rs