GRAND CASINO DEO KOMPLEKSA HOTEL JUGOSLAVIJA BEOGRAD

Kompletna Trafostanica 10/0.4 kV, snage 3×1000 kVA (2×1000 kVA + rezerva 1000 kVA). Izgradnja priključnog kablovkog voda 10kV – Nabavka, isporuka, montaža, ispitivanje i puštanje u rad.

Kopring-EM,
sa više od  28 godina iskustva u biznisu, pruža visok kvalitet i profesionalne usluge svim svojim klijentima.

Kontakt

Kopring-EM DOO
Adresa
Ulcinjska 10
18000 Niš

Tel:
+381 64 21 21 573
+381 62 200 149

E-MAIL:
kopring@kopring.rs

 

Kontant

Kopring-EM DOO
21000 Novi Sad

Tel:
+381 64 119  7136

E-MAIL:
kopring@kopring.rs