Hydro

Kompletna ponuda u oblasti hidro elektrana i mini hidro elektrana od pripreme dokumentacije, lokacijskih uslova, idejnih projekata, savetovanja, projektovanja radova, pa sve do komletnog izvodjenja, priključenja, merenja, kontrole i održavanja. Možemo Vam izaći u susret za sve faze, od ideje do realizacije ali i za svaku fazu ponaosob i u nastavku su dati neki od projekata na kojima smo radili u određenim segmentima.

MHE Bogovina

MHE Bogovina insalirane snage 701kW. Projekat u toku. Izvodjenje radova na izradi trafostanice srednjeg napona i priključnog nadzemnog prenosno dalekovoda.

MHE Božikovac

Ugradnja, testiranje i puštanje u rad srenjenaponske opreme EFACEC razvodnog postrojenja po zahtevu ODS EPS Distribucije a prema uslovima za priključenje elektrane, tipa Normafix 12kV sa SF6 rastavnim skopkama motorno upravljivim, mernim strujnim i naponskim transformatorima. Konfiguracije: transformatorska ćelija, izvodna ćelija, merna ćelija, izvodna ćelija. CIS-IS-M-IS.

Ugradnja, testiranje i pušatnje u rad srenjenaponske opreme EFACEC razvodnog postrojenja tipa Normafix 12kV sa vakumskim prekidačem tip DIVAC, SF6 rastavljačem, strujnim mernim transformatorom, sa motornim pogonom upravljanje i mikroprocesorkim zaštitnom jednicom tip TPU. Konfiguracije kablovska merna ćelija, prekidačaka ćelija. CD-DC.

MHE Sušara


Izvođenje elektro radova na priključenju mini hidro elektrane Sušara-Ljubovija, 90kW snage. Opremanje priključne trafostanice sa trasformatorom snage 160kVA 10/0.4kV i srednjenaponskim troćeliskim postrojenjem 24(10)kV, 630A. Konfiguracija postrojenja IS-M-DC sastavljena od izvodne ćelije sa SF6 rastavljačem i odvodnicima prenapona, merne ćelije koja služi za merenje energije i trasformatorske ćelije opremljene sa SF6 rastavnom sklopkom i vakumskim prekidačem sa zaštitnom mikroprocesorskom jedinicom, proizvodnje EFACEC Portugalija, za priključenje na DEES. Ispitivanje i puštanje elektrane u pogon.

MHE Đorđine

Isporuka i ugradnja ZTS sa opremom na srednjem naponu. Kablovski priključni vod 10kV, dužine 3km. Povezivanje, ispitivanje i puštanje u rad, za potrebe priključenja MHE Đorđine 310kW na DEES.

MHE Prodanče

Izvođenje elektro radova priključenja SN 24(10)kV postrojenja proizvođača EFACEC Portugalija za potrebe priključenja MHE Prodanče 175kW.  

                                                                        

Kopring-EM,
sa više od  28 godina iskustva u biznisu, pruža visok kvalitet i profesionalne usluge svim svojim klijentima.

Kontakt

Kopring-EM DOO
Adresa
Ulcinjska 10
18000 Niš

Tel:
+381 64 21 21 573
+381 62 200 149

E-MAIL:
kopring@kopring.rs

 

Kontant

Kopring-EM DOO
21000 Novi Sad

Tel:
+381 64 119  7136

E-MAIL:
kopring@kopring.rs