Izgradnja i rekonstrukcija srednjenaponskih trafostanica, dalekovoda i objekata obnovljivih izvora energije-mini hidro elektrana je fokus rada firme Kopring-EM. Pružamo usluge konsaltinga, tehniče kontrole projekata i usluge stručnog  nadzora.