Sa tradicijom dugom 26. godina, uspeli smo da se održimo, budemo nezaobilazan partner i konkurentni na trzištu u poslovima projektovanja, inženjeringa, prodaje i distribucije opreme.

Naša oblast su elektroenergetski objekati na srednjem i niskom naponu. Preduzeće Kopring-Em pretezno se bavi projektovanjem i izvođenjem elektro energetskih instalacija, distributivnih trafo stanica, proizvodnjom razvodnih postrojenja i kompenzacijom reaktivne energije. Takođe radimo poslove izvođenjema instalacija elektromotornih pogona, gromobranskih instalacija kao i instalacija osvetljenja u insdustrijskim objektima. Projektovanjem i izvođenjem kablovskih vodova, nadzemih vodova niskog i srednjeg napona. Možemo da ponudimo inženjering poslove ’’ključ u ruke’’ objekata Mini hidro elektrana i Solarnih elektrana sa priključenjem na distributivnu mrežu.

Kao sledeći korak u razvoju, Kopring-Em preduzeće počinje sa distribuiranjem i ponudom opreme za trafostanice, renomirane kompanije EFACEC iz Portugala, kao ”Partner solution company”, jedne od svetskih lidera u oblasti elektroenergetike, koji u svom proizvodnom programu na srednjem naponu 10kV, 20kV, 35kV ima razvodna postrojenje za primarnu i sekundarnu distrubuciju, tj.ćelije izolovane vazduhom ili SF6 sa izvlačivim i fiksnim vakumskim prekidačima, uljne i suve distributivne transformatore, kao i kompletnu paletu zaštitnih uređaja razvodnih postrojenja na srednjem i visokom naponu, i sistem automatike sa SCADA sistemom.

Oprema za trafostanice; 110/35kV/10kV; 35/10kV; 20/0.4kV; 10/0.4kV

1. Razvodna postrojenja prema standardu IEC 62271-200 sa unutrašnju i spoljnu montažu sa kompletnim atestima akreditovanih nezavisnih laboratorija. 

Karakteristike ćelija:
– nominalni napon od 12kV, 17.5kV, 24kV i 36kV
– nominalne struje kratkog spoja do 25kA do 50kA
– nazivni napon sabirnica od 630A do 4000A
– stepen zaštite IP4X; IP41

Primarna distribucija

36kV – QBN7 – Metalno oklopljena razvodna postrojenja sa izvlačivim prekidačima
12kV 17.5kV i 24kV – NORMACEL – Metalno oklopljena razvodna postrojenja sa izvlačivim prekidačima, sa jednostrukim i dvostrukim sistemom sabirnica.

Sekindarna distribucija

NORMAFIX – Modularna vazduhom izolovana postrojenja ćelije:
12kV, 17.5kV, 24kV, 36kV
Nazivni napona do 630A /1250A
Stepene izolacije od 28kV do 70kV
Struje kratkog spoja od 16kA(3s) do 25kA (1s)

FLUOFIX GC – Modularna SF6 izolovana postrojanja, ćelije:
12kV, 17.5kV, 24kV, 36kV
Nazivni napona do 630A
Stepene izolacije od 28kV – 70kV
Struje kratkog spoja od 16kA(3s) do 20kA (1s)

RMU SF6 (Ring Main Units) – SF6 izolovana postrojanja :
12kV,17.5kV, 24kV (do 630A , 20kA 1s)

Konfiguracije:

2 Vodne ćelije + Trafo ćelija; 2 Vodne ćelije + Prekidačka ćelija;
2 Vodne ćelije + Spojna ćelija; 3 Vodne ćelije + 2 Trafo ćelije;
kao i konfiguracije koji bi bile na zahtev klijenta

2. Trofazni Uljni distributivni trasformatori snage od 50kVA do 2500kVA, proizvedeni prema IEC standardu 60076.

Nominalnog napona:Visoki napon do 36kV, sa regulacijom ± 2×2,5%.
Niski napon 420V
Sprege Dyn5 ili Dyn11

3. Trofazni Suvi distributivni trasformatori snage od 250kVA do 2500kVA, proizvedeni prema IEC standardu 60076.

Nominalnog napona:Visoki napon do 36kV sa regulacijom ± 2×2,5%
Niski napon 420V
Sprege Dyn5

4. Rastavljači

Vazduhom izolovani tipa ISP i ISPF nazivnog napona 12kV, 17.5kV, 24kV i 36kV.
Nominalne struje do 400A, prekidne struje kratog spoja od 12.5kA do 16kA (3s)

Rastavna sklopka SF6 (teretni rastavljač) za montiranje na stubu
Predviđen za ručnu i električnu manipulaciju
12 kV, 17.5kV, 24kV, 36kV
400A do 630A
12.5kA do 16kA (3s)
-25 ºC/+40 ºC
IP54, IP67

5. Kompaktne Betonske i Metalne oklopljene trafostanice:

Srednjenaposni deo do 35kV,niskonaponki deo do 1000V,
Sa trasformatorima do 35kV, snage do 1600kVA.

Dimenzije kompaktnih betonskih TS:
Širina 3500mm do 8500mm
Dubina 2520mm
Visina 2600mm

Dimenzije kompaktnih metalih TS:
Širina 3350mm do 5600mm
Dubina 1600mm do 2250mm
Visina 1930mm do 2335mm