Tim inženjera “Kopring-Em” pruža usluge inženjeringa i konsaltinga za projekte u oblasti elekto radova u energetici, u svim fazama posla – od idejnih projekta, glavnih, projekata izvedenih radova do tehničkog prijema objekata.
Poslovi inženjeringa i konsaltinga obuhvataju:

  • Izradu tenderske dokumentacije i elaborata za licitacije
  • Procenu i planiranje troškova i dinamike elektro radova u energetici
  • Projektovanje na srednjem i niskom naponu industrijsko-proizvodnih objekata, distributivnih i industrijskih trafostanica, nadzemnih i kablovksih priključnih vodova
  • Stručni nadzor nad izvođenjem radova u energetici
  • Konsultantske usluge za investitore u svim fazama realizacije projekata
  • Tehničku kontrolu projektne dokumentacije i kontrolu izmena projekata
  • Prilagođavanje strane projektno-tehničke dokumentacije lokalnim propisima
  • Konsalting i prikupljanje pravno-tehničke dokumentacije
  • Konsalting u oblasti obnovljivih izvora energije – mini hidro elektrana
  • Konsalting u oblasti obnovljivih izvora energije – solarnih elektrana

Naše usluge obuhvataju isporuku, montažu, povezivnje testiranje i puštanje u rad kompletne elektro opreme.