Uspešno završeni radovi na objektu mini hidro elektrane ”Božikovac” i puštanje u probni rad  

Ugradnja, testiranje i puštanje u rad srenjenaposnke opreme EFACEC razvodnog postrojenja po zahtevu ODS EPS Distribucije a prema uslovima za priključenje elektrane, tipa Normafix 12kV sa SF6 rastavnim skopkama motorno upravljivim, mernim strujnim i naposnkim transformatorima. Konfiguracije: transformatorska ćelija, izvodna ćelija, merna ćelija, izvodana ćelija. CIS-IS-M-IS.

Ugradnja, testiranje i pušatnje u rad srenjenaposnke opreme EFACEC razvodnog postrojenja tipa Normafix 12kV sa vakumskim prekidačem tip DIVAC, SF6 rastavljačem, strujnim mernim transformatorom, sa motornim pogonom upravljanje i mikroprocesorkim zaštitnom jednicom tip TPU. Konfiguracije kablovska merna ćelija, prekidačaka ćelija. CD-DC.